Патенти

Image

Патент 10-1925351

Използване на турманий за предотвратяване, лечение или подобряване на атрофия на мускули.

Турманият предотвратява увреждането и некрозата на мускулните клетки и проявява активност срещу мускулна атрофия при мускулна атрофия, дължаща се на увреждане на нервите. Той може да се използва ефективно като активно въздействие за предотвратяване, лечение или подобряване на мускулната атрофия.

Image

Патент 10-1602798

Състав с антиалергично действие, съдържащ турманий като активна съставка.

Турманият от настоящото изобретение инхибира действието на секрецията на алерген от мастоцитите, като по този начин намалява различни алергични симптоми. Може да се използва полезно като антиалергично средство за облекчаване на състоянието.

Image

Патент 10-2339099

Керамична сплав за облекчаване или подобряване на отока и метод за нейното производство.

Керамичната сплав е способна да излъчва голямо количество дълги инфрачервени лъчи чрез които е възможно пряко или косвено термично да стимулират живото тяло, като по този начин основно облекчават отока. Показва отличен ефект на подобряване.

Image

Патент 10-2339100

Керамична сплав за облекчаване на възпаление и метод за нейното производство.

Керамичната сплав, съгласно настоящото изобретение, може да излъчва голямо количество дълги инфрачервени лъчи, чрез които може пряко или индиректно термично да стимулира живото тяло и по този начин основно облекчава и подобрява
възпалението. Показва отличен ефект.

Image

Патент 10-2339101

Керамична сплав за предотвратяване, лечение или облекчаване на диабет (II).

С това изобретение е възможно да се осигури керамична сплав за предотвратяване, лечение или подобряване на диабет(II), включваща минерали, излъчващи дълги инфрачервени лъчи, които имат ефект на увеличаване на експресията на IRS1 mRNA и IRS2 mRNA, намаляване на кръвната захар и подобряване на функцията за секреция на инсулин.

Image

Патент 10-2339102

Керамична сплав за предотвратяване, лечение или подобряване на диабетно стъпало.

Съгласно изпълнение на настоящото изобретение е възможно да се осигури керамична сплав за предотвратяване, лечение или подобряване на диабетно стъпало с ефект на увеличаване на костната плътност, включваща минерали, които генерират дълги инфрачервени лъчи.