Декларация за поверителност

Информация за потребителя във връзка с обработването на лични данни.

Вашите лични данни, които се управляват, когато взаимодействаш с магазин, се събират от „НУГА БЕСТ ГЛОБЪЛ БЪЛГАРИЯ“ ООД – дружество, регистрирано в България с ЕИК 101731614 .

В „НУГА БЕСТ ГЛОБЪЛ БЪЛГАРИЯ “ ООД обработваме лични данни за следната цел – за да предоставим на теб като потребител по-добри услуги като ползвате уредите в магазина.

Твоите лични данни се обработват единствено въз основа на някое от следните основания:

Твоите лични данни могат да бъдат предмет на профилиране. Профилирането ни помага да анализираме теб като потребител, за да можем да ти предлагаме услуги и съдържание, които считаме, че отговарят на твоя профил.

Как можеш да упражниш правата си?

За да упражниш своите права като субект на лични данни, можеш просто да се свържеш с нас на телефон 0878 659856 или на имейл [email protected] :

– Достъп до лични данни;

– Оттегляне на съгласие;

– Актуализация на данни.