Авторитетно научно списание публикува статия за масажното оборудване NM-5000P

Съвсем наскоро масажното оборудване NM-5000 стана обект на задълбочено научно изследване. Учените всестранно проучиха много аспекти на апаратния автоматичен масаж и публикуваха статия в авторитетното издание BioMed Reserch International.

Ако разработка на някой учен е публикувана в толкова престижен международен журнал – това е висока оценка за неговия труд. Работата е там, че импакт-факторът на BioMed Reserch International (числен показател за важността на изданието) се явява висок, журналът се индексира в най-значимите наукометрични бази, всички статии щателно се рецензират и едва 30% от подадените работи се приемат и одобряват за печат. Затова публикацията в журнала се явява потвърждение за голямата научна значимост на разработката на всеки учен.

За учените – автори на статията за масажора : те са петима, това е съвместна работа на научни светила от института Фраунхофер, Берлинския технологичен институт, Националния университет Чонхам, университета Йонсе и университета Ханянг (Република Корея).

28 млади хора (15 мъже и 13 жени) взеха участие в изследването. Участниците бяха разделени на три групи и три пъти в седмицата те правиха 20-минутна програмирана процедура на масажното оборудване NM-5000 . Например, на представителите на едната група ролките на оборудването масажирали мускулите по дължина на гръбнака, премествайки се отдолу нагоре и обратно – от опашната кост до шията. Другата група правила топъл масаж – вътрешният проектор се нагрявал до 60 град С . Проведените изследвания станаха основа за статията в BioMed Reserch International със заглавие “Интеграционна оценка на автоматизирания масаж в съчетание с термотератия : физическа, физиологична и психологическа гледна точка“. Всички показатели са фиксирани от специална апаратура.

Ще приведем някои цитати от научната статия:

„Текущият резултат потвърждава хипотезата за това, че масажната терапия активира парасимпатическата нервна система, затова тялото на човека се отпуска, за което свидетелстват ярко изразените реакции.“

„В хода на предшестващите изследвания беше оценена ефективността на масажа, изпълнен от масажист, човешкият фактор неминуемо води до грешки, които бяха сведени до минимум благодарение на прилагането на единен автоматизиран масаж за всички участници.“

„Изследването показа, че масажната терапия способства за психологическата стабилност, подобри гъвкавостта на туловището и максималната сила на мускулите, а също така активира парасимпатическите нерви. Следователно, комбинацията от натиск и масаж с нагряване може да се предложи с цел предотвратяване на мускулно-скелетни болки и снижаване на стреса.“

С електронната версия на публикацията може да се запознаете на сайта на журнала Bio Med Research International като ползвате линка http://dx.doi.org/10.1155/2016/2826905

Към всичко това ще си позволим да добавим и своя коментар. И така, 28 напълно здрави млади хора три пъти седмично правиха по 20-минутен масаж на NM-5000 под наблюдението на учени. В резултат на това младежите и девойките започнаха да се чувстват по-добре и физически, и душевно. А ако вие не сте на 25 години, а на повече, но у дома си имате масажното легло „Нуга Бест“, стандартният сеанс на масаж протича не 20, а 37 минути, и вие го прилагате три пъти на ден, а не три пъти в седмицата – то напълно е възможно при такова разписание скоро да започнете да се чувствате както в младите си години!!!